Atributii generale

ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A

PERSOANELOR HUNEDOARA

 

Direcţia are următoarele atribuţii principale:

 

- actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Naţional de evidenţă a persoanelor;

- furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;

- coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;

- coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;

- aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă distribuite de DEPABD;

- monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană:

- gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;

- ţine evidenta şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul II şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;

-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementările legale.