Conducere

CONDUCEREA DPCEP Hunedoara

 

Conducerea DPCEP Hunedoara este asigurată de directorul executiv, care răspunde de realizarea funcţiilor şi atribuţiunilor specifice, stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara.

 

- Director executiv: GÂNSCĂ MONICA RODICA - telefon 0254/232.510, fax 0254/232.511

 

- Şef Serviciu Evidenţa Persoanelor: Marian Florica Emilia - telefon 0254/232.510, fax 0254/232.511

 

- Şef Serviciu Stare Civilă: - telefon 0254/232.510, fax 0254/232.511

 

- Şef serviciu juridic, economic, resurse umane şi relaţii publice - telefon 0254/232.510, fax 0254/232.511