Bugetul pentru anul 2015

Download fisier Buget General fara estimari.xls

 

  Romania Judetul Hunedoara BUGET GENERAL PE ANUL 2015        
                                     
  Formular 10                           -mii lei-
                                     
    Buget 2015
    Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Cod Denumire indicator Program an  din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE            
000110 TOTAL VENITURI 912,00   230,50 236,50 313,00 132,00
4810 VENITURI PROPRII 38,00   6,00 12,00 10,00 10,00
000210 I.  VENITURI CURENTE 38,00   6,00 12,00 10,00 10,00
001210 C.   VENITURI NEFISCALE 38,00   6,00 12,00 10,00 10,00
001410 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 38,00   6,00 12,00 10,00 10,00
3410 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 38,00   6,00 12,00 10,00 10,00
341050 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 38,00   6,00 12,00 10,00 10,00
001710 IV.  SUBVENTII 874,00   224,50 224,50 303,00 122,00
001810 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 874,00   224,50 224,50 303,00 122,00
4310 Subventii de la alte administratii 874,00   224,50 224,50 303,00 122,00
431009 Subventii pentru institutii publice 789,00   224,50 224,50 218,00 122,00
431019 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 85,00   0,00 0,00 85,00 0,00
4910 TOTAL CHELTUIELI 912,00 0,00 230,50 236,50 313,00 132,00
    01 CHELTUIELI CURENTE 827,00 0,00 230,50 236,50 228,00 132,00
    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 600,00 0,00 171,00 168,00 164,00 97,00
    1001 Cheltuieli salariale in bani 486,00 0,00 133,50 132,50 131,00 89,00
    100101 Salarii de baza 473,00 0,00 128,00 128,00 128,00 89,00
    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00
    100113 Indemnizatii de delegare  2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
    100130 Alte drepturi salariale in bani 10,00 0,00 4,00 3,00 3,00 0,00
    1003 Contributii 114,00 0,00 37,50 35,50 33,00 8,00
    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 80,00 0,00 25,00 25,00 25,00 5,00
    100302 Contributii de asigurari de somaj 3,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate  24,00 0,00 7,00 7,00 7,00 3,00
    100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00
    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 6,00 0,00 4,00 2,00 0,00 0,00
    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 227,00 0,00 59,50 68,50 64,00 35,00
    2001 Bunuri si servicii 134,00 0,00 32,00 37,00 35,00 30,00
    200101 Furnituri de birou 20,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00
    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 28,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00
    200104 Apa, canal si salubritate 3,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
    200105 Carburanti si lubrifianti 15,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00
    200106 Piese de schimb 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00
    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  18,00 0,00 5,00 5,00 5,00 3,00
    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  10,00 0,00 4,00 4,00 2,00 0,00
    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 32,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00
    2002 Reparatii curente 32,00 0,00 11,00 11,00 10,00 0,00
    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00
    200530 Alte obiecte de inventar 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00
    2006 Daplasari, detasari, transferari 15,00 0,00 6,00 5,00 4,00 0,00
    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 15,00 0,00 6,00 5,00 4,00 0,00
    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2,00 0,00 0,50 0,50 1,00 0,00
    2013 Pregatire profesionala 10,00 0,00 2,00 4,00 4,00 0,00
    2014 Protectia muncii 7,00 0,00 2,00 2,00 2,00 1,00
    2030 Alte cheltuieli 19,00 0,00 4,00 7,00 6,00 2,00
    203003 Prime de asigurare non-viata 6,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00
    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 13,00 0,00 4,00 4,00 3,00 2,00
    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
    71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
    7101 Active fixe 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport  85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
5010 Partea I-a Servicii publice generale 912,00 0,00 230,50 236,50 313,00 132,00
5410 Alte servicii publice generale 912,00 0,00 230,50 236,50 313,00 132,00
    01 CHELTUIELI CURENTE 827,00 0,00 230,50 236,50 228,00 132,00
    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 600,00 0,00 171,00 168,00 164,00 97,00
    1001 Cheltuieli salariale in bani 486,00 0,00 133,50 132,50 131,00 89,00
    100101 Salarii de baza 473,00 0,00 128,00 128,00 128,00 89,00
    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00
    100113 Indemnizatii de delegare  2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
    100130 Alte drepturi salariale in bani 10,00 0,00 4,00 3,00 3,00 0,00
    1003 Contributii 114,00 0,00 37,50 35,50 33,00 8,00
    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 80,00 0,00 25,00 25,00 25,00 5,00
    100302 Contributii de asigurari de somaj 3,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate  24,00 0,00 7,00 7,00 7,00 3,00
    100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00
    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 6,00 0,00 4,00 2,00 0,00 0,00
    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 227,00 0,00 59,50 68,50 64,00 35,00
    2001 Bunuri si servicii 134,00 0,00 32,00 37,00 35,00 30,00
    200101 Furnituri de birou 20,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00
    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 28,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00
    200104 Apa, canal si salubritate 3,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
    200105 Carburanti si lubrifianti 15,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00
    200106 Piese de schimb 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00
    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  18,00 0,00 5,00 5,00 5,00 3,00
    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  10,00 0,00 4,00 4,00 2,00 0,00
    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 32,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00
    2002 Reparatii curente 32,00 0,00 11,00 11,00 10,00 0,00
    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00
    200530 Alte obiecte de inventar 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00
    2006 Daplasari, detasari, transferari 15,00 0,00 6,00 5,00 4,00 0,00
    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 15,00 0,00 6,00 5,00 4,00 0,00
    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2,00 0,00 0,50 0,50 1,00 0,00
    2013 Pregatire profesionala 10,00 0,00 2,00 4,00 4,00 0,00
    2014 Protectia muncii 7,00 0,00 2,00 2,00 2,00 1,00
    2030 Alte cheltuieli 19,00 0,00 4,00 7,00 6,00 2,00
    203003 Prime de asigurare non-viata 6,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00
    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 13,00 0,00 4,00 4,00 3,00 2,00
    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
    71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
    7101 Active fixe 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport  85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
541010 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 912,00 0,00 230,50 236,50 313,00 132,00
9610 Rezerve, Excedent/Deficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9710 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9810 Excedent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
981096 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9910 Deficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
991096 Deficitul sectiunii de functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE            
000110 TOTAL VENITURI 827,00   230,50 236,50 228,00 132,00
4810 VENITURI PROPRII 38,00   6,00 12,00 10,00 10,00
000210 I.  VENITURI CURENTE 38,00   6,00 12,00 10,00 10,00
001210 C.   VENITURI NEFISCALE 38,00   6,00 12,00 10,00 10,00
001410 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 38,00   6,00 12,00 10,00 10,00
3410 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 38,00   6,00 12,00 10,00 10,00
341050 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 38,00   6,00 12,00 10,00 10,00
001710 IV.  SUBVENTII 789,00   224,50 224,50 218,00 122,00
001810 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 789,00   224,50 224,50 218,00 122,00
4310 Subventii de la alte administratii 789,00   224,50 224,50 218,00 122,00
431009 Subventii pentru institutii publice 789,00   224,50 224,50 218,00 122,00
4910 TOTAL CHELTUIELI 827,00 0,00 230,50 236,50 228,00 132,00
    01 CHELTUIELI CURENTE 827,00 0,00 230,50 236,50 228,00 132,00
    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 600,00 0,00 171,00 168,00 164,00 97,00
    1001 Cheltuieli salariale in bani 486,00 0,00 133,50 132,50 131,00 89,00
    100101 Salarii de baza 473,00 0,00 128,00 128,00 128,00 89,00
    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00
    100113 Indemnizatii de delegare  2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
    100130 Alte drepturi salariale in bani 10,00 0,00 4,00 3,00 3,00 0,00
    1003 Contributii 114,00 0,00 37,50 35,50 33,00 8,00
    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 80,00 0,00 25,00 25,00 25,00 5,00
    100302 Contributii de asigurari de somaj 3,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate  24,00 0,00 7,00 7,00 7,00 3,00
    100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00
    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 6,00 0,00 4,00 2,00 0,00 0,00
    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 227,00 0,00 59,50 68,50 64,00 35,00
    2001 Bunuri si servicii 134,00 0,00 32,00 37,00 35,00 30,00
    200101 Furnituri de birou 20,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00
    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 28,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00
    200104 Apa, canal si salubritate 3,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
    200105 Carburanti si lubrifianti 15,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00
    200106 Piese de schimb 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00
    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  18,00 0,00 5,00 5,00 5,00 3,00
    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  10,00 0,00 4,00 4,00 2,00 0,00
    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 32,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00
    2002 Reparatii curente 32,00 0,00 11,00 11,00 10,00 0,00
    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00
    200530 Alte obiecte de inventar 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00
    2006 Daplasari, detasari, transferari 15,00 0,00 6,00 5,00 4,00 0,00
    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 15,00 0,00 6,00 5,00 4,00 0,00
    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2,00 0,00 0,50 0,50 1,00 0,00
    2013 Pregatire profesionala 10,00 0,00 2,00 4,00 4,00 0,00
    2014 Protectia muncii 7,00 0,00 2,00 2,00 2,00 1,00
    2030 Alte cheltuieli 19,00 0,00 4,00 7,00 6,00 2,00
    203003 Prime de asigurare non-viata 6,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00
    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 13,00 0,00 4,00 4,00 3,00 2,00
5010 Partea I-a Servicii publice generale 827,00 0,00 230,50 236,50 228,00 132,00
5410 Alte servicii publice generale 827,00 0,00 230,50 236,50 228,00 132,00
    01 CHELTUIELI CURENTE 827,00 0,00 230,50 236,50 228,00 132,00
    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 600,00 0,00 171,00 168,00 164,00 97,00
    1001 Cheltuieli salariale in bani 486,00 0,00 133,50 132,50 131,00 89,00
    100101 Salarii de baza 473,00 0,00 128,00 128,00 128,00 89,00
    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00
    100113 Indemnizatii de delegare  2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
    100130 Alte drepturi salariale in bani 10,00 0,00 4,00 3,00 3,00 0,00
    1003 Contributii 114,00 0,00 37,50 35,50 33,00 8,00
    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 80,00 0,00 25,00 25,00 25,00 5,00
    100302 Contributii de asigurari de somaj 3,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate  24,00 0,00 7,00 7,00 7,00 3,00
    100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00
    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 6,00 0,00 4,00 2,00 0,00 0,00
    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 227,00 0,00 59,50 68,50 64,00 35,00
    2001 Bunuri si servicii 134,00 0,00 32,00 37,00 35,00 30,00
    200101 Furnituri de birou 20,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00
    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 28,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00
    200104 Apa, canal si salubritate 3,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
    200105 Carburanti si lubrifianti 15,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00
    200106 Piese de schimb 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00
    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  18,00 0,00 5,00 5,00 5,00 3,00
    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  10,00 0,00 4,00 4,00 2,00 0,00
    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 32,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00
    2002 Reparatii curente 32,00 0,00 11,00 11,00 10,00 0,00
    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00
    200530 Alte obiecte de inventar 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00
    2006 Daplasari, detasari, transferari 15,00 0,00 6,00 5,00 4,00 0,00
    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 15,00 0,00 6,00 5,00 4,00 0,00
    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2,00 0,00 0,50 0,50 1,00 0,00
    2013 Pregatire profesionala 10,00 0,00 2,00 4,00 4,00 0,00
    2014 Protectia muncii 7,00 0,00 2,00 2,00 2,00 1,00
    2030 Alte cheltuieli 19,00 0,00 4,00 7,00 6,00 2,00
    203003 Prime de asigurare non-viata 6,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00
    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 13,00 0,00 4,00 4,00 3,00 2,00
541010 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 827,00 0,00 230,50 236,50 228,00 132,00
9610 Rezerve, Excedent/Deficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9710 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9810 Excedent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
981096 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9910 Deficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
991096 Deficitul sectiunii de functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  SECTIUNEA DE DEZVOLTARE            
000110 TOTAL VENITURI 85,00   0,00 0,00 85,00 0,00
4310 Subventii de la alte administratii 85,00   0,00 0,00 85,00 0,00
431019 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 85,00   0,00 0,00 85,00 0,00
4910 TOTAL CHELTUIELI 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
    71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
    7101 Active fixe 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport  85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
5010 Partea I-a Servicii publice generale 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
5410 Alte servicii publice generale 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
    71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
    7101 Active fixe 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport  85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
541010 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00
9610 Rezerve, Excedent/Deficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9710 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9810 Excedent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9910 Deficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00