Taxe

      Urmare a Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara numărul 11/2017 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și a altor taxe asimilate acestora, aplicabile în anul fiscal 2017, valoarea taxelor percepute de instituţia noastră pentru anul 2017, sunt:

- taxă multiplicare document - 1 leu/ pagină;

- taxă furnizare date - 1 leu/ persoana;

- taxă executare foto (pentru cărţile de identitate provizorii) - 10 lei;

- taxă formular atestat de domiciliu si cetatenie  - 5 lei;

- taxă examinare şi formulare propuneri dosar schimbare nume pe cale administrativă în regim de urgenţă (până la 7 zile lucrătoare) - 200 lei;

- taxă examinare şi avizare dosar transcriere a certificatelor / extraselor de stare civilă întocmite de cetăţenii români în străinătate în regim de urgenţă (pănâ la 3 zile lucrătoare) - 150 lei;

- taxă examinare şi avizare dosar rectificare acte de stare civilă la cererea persoanei interesate în regim de urgenţă (până la 5 zile lucrătoare) - 150 lei;

- taxă examinare şi avizare dosar reconstituire sau întocmire ulterioară a unui act de stare civilă în regim de urgenţă (până la 7 zile lucrătoare) - 100 lei;

- taxă soluţionare cereri şi dosare, pe linie de stare civilă, cu excepţia celor menţionate (până la 10 zile lucrătoare ) - 100 lei.