Legislatie aplicabila

ACTELE NORMATIVE CARE NE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA

 

 

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR HUNEDOARA si a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor,precum si solutionarea problemelor de stare civila si evidenta a persoanelor:

 

- Ordonanta nr.84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicată;

- Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila;

- Ordonanta nr. 41 /2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;

- OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani

- Legea nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*)a cetateniei romane.

- Hotărârea Guvernului nr. 839 din 28 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil

- Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici

- LEGEA nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, repubicata;

 - Noul Cod Civil

 - Noul Cod de Procedura Civila