Atribuire CNP

PROCEDURA DE ÎNSCRIERERE/ATRIBUIRE COD NUMERIC PERSONAL PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI CARE SOLICITĂ ELIBERAREA UNUI PAŞAPORT SIMPLU ELECTRONIC CU DATE BIOMETRICE INCLUSE

 

 

Cetăţenii români care se află într-o astfel de situaţie, vor depune cerere scrisă pentru atribuire/înscriere C.N.P. la structura de stare civilă din cadrul oricărui serviciu public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, indiferent de locul naşterii sau al ultimului domiciliu avut în ţară.

La depunerea cererii vor fi prezentate, în original şi fotocopie, următoarele documente:

- certificate de stare civilă eliberate de autorităţile române (care sa fie în concordanţă cu actele de identitate străine);

- documentul de identificare valabil (act de identitate sau paşaport eliberat de autorităţile străine);

- documentul prin care se face dovada cetăţeniei române;

- timbru fiscal în valoare de 4 lei.